• Κορίνθου 126, Αίγιο, ΤΚ 25100
 • ΔΕΥ και ΣΑΒ:
  08:30 - 14:30
  ΤΡΙΤ - ΤΕΤ
  - ΠΕΜ - ΠΑΡ:
  08:30 - 16:30
24/7 Τηλέφωνο

6944377535

close

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Img

Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων του.Το κάθε κτίριο έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης θερμοπρόσοψης, όπως είναι η υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια τα δομικά στοιχεία που αποτελείται και το τοπικό κλίμα της περιοχής.

Η εξωτερική θερμοπρόσοψη κτιριου εφαρμόζεται σε παλιά και νέα κτιρια ώστε να μειωθεί το θερμικό φορτίο από το εξωτερικό στο εσωτερικό του κτίσματος.Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες και μειώνεται το κόστος ψύξης και θέρμανσης του εκάστοτε κτίσματος.

Περιγραφή εφαρμογής εξωτερικής θερμοπρόσοψης:

Προετοιµασία: Πλάκες πετροβάµβακα FKD-S µπορούν να συγκολληθούν σε µία οποιαδήποτε επίπεδη, σκληρή, στεγνή και καθαρή επιφάνεια. Σε παλαιά κτίρια, ελέγξτε το κονίαµα, αφαιρέστε χαλαρά κοµµάτια και γεµίστε αυτά τα µέρη µε κλασσικό σοβά πριν την εφαρµογή. Σε πεπαλαιωµένες επιφάνειες µπετόν θα πρέπει να γίνει καθαρισµός µε εκτόξευση νερού.

1. Εγκατάσταση του κάτω προφίλ βάσης:  Στο κάτω µέρος στερεώνεται µεταλλικό προφίλ µε βύσµατα αγκύρωσης (µέγιστο 3 τεµ/µ). Αυτό το προφίλ παρέχει ένα εφαρµοστό τελείωµα στην πρόσοψη, προστατεύει το κάτω άκρο της πλάκας και επιτρέπει την τοποθέτηση του µονωτικού υλικού σε µία οριζόντια βάση.

2. Εφαρµογή κόλλας: Η κόλλα για τον πετροβάµβακα εφαρµόζεται στην περίµετρο της πλάκας και σηµειακά στην εσωτερική της επιφάνεια. Τουλάχιστον 40% της επιφάνειας της πλάκας πρέπει να έχει καλυφθεί µε κόλλα. Η κόλλα δεν πρέπει να εισχωρεί ανάµεσα στις ενώσεις των πλακών.

3. Επικόλληση των πλακών πετροβάµβακα στον τοίχο βάσης:  Πλάκες πετροβάµβακα FKD-S, τοποθετούνται κοντά η µία στην άλλη, πιέζοντας τη µία πλάκα δίπλα σε αυτή που κολλήθηκε πρώτα. Η επόµενη σειρά πρέπει τοποθετείται σε απόσταση µισής πλάκας σε σχέση µε την προηγούµενη σειρά. Η οµαλότητα / επιπεδότητα των εξωτερικών επιφανειών ελέγχεται στη συνέχεια µε έναν οδηγό κατάλληλου µήκους (π.χ. µε ένα κοµµάτι προφίλ ή µε ένα ξύλο). Στις γωνίες, στα παράθυρα και στις πόρτες, πρέπει να τοποθετούνται ολόκληρες πλάκες µε σκοπό την αποφυγή ρηγµατώσεων στις γωνίες του τελικού στρώµατος του κονιάµατος.

4. Στερέωση των πλακών πετροβάµβακα µε βύσµατα αγκύρωσης:  Τα βύσµατα αγκύρωσης που συστήνονται είναι πολυαιοθυλένιου µε ατσάλινες βίδες και διάµετρο κεφαλής 60 χιλ. Η κατάλληλη στερέωση της πλάκας επιτυγχάνεται µε 6 βύσµατα αγκύρωσης ανα τετραγ. µέτρο (3 βύσµατα αγκύρωσης ανά πλάκα), σηµειώνοντας ότι στις γωνίες του κτιρίου χρησιµοποιούνται 8-14 βύσµατα αγκύρωσης ανά τετραγωνικό µέτρο.

5. Εγκατάσταση γωνιοκράνων µε υαλόπλεγµα και ενίσχυση στις γωνίες των ανοιγµάτων:  Πριν την εφαρµογή του πρώτου στρώµατος κόλλας στο οποίο εγκιβωτίζεται υαλόπλεγµα, όλες οι γωνίες του κτιρίου και τα ανοίγµατα πάνω στην πρόσοψη πρέπει να ενισχυθούν µε γωνιόκρανα µε υαλόπλεγµα. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων στην πρόσοψη, µία επιπλέον λωρίδα υαλοπλέγµατος πρέπει να τοποθετείται στις γωνίες των ανοιγµάτων σε γωνία 45° σχετικά µε το άνοιγµα, διάστασεων 20×40εκ.

6. Εφαρµογή της κόλλας στην οποία εγκιβωτίζεται ένα ενισχυµένο πλέγµα:  Στο πρώτο στρώµα φρέσκιας και ενιαία εφαρµοσµένης κόλλας, εγκιβωτίζεται ενισχυµένο υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια. Είναι απαραίτητο να γίνεται επικάλυψη των κοµµατιών του υαλοπλέγµατος σε διάστηµα τουλάχιστον 10 cm. Μετά εφαρµόζεται ένα δεύτερο στρώµα κόλλας ώστε η θέση του υαλοπλέγµατος να είναι στο εξωτερικό ένα τρίτο του πάχους της κόλλας.

7. Εφαρµογή ασταριού και τελικού στρώµατος στην πρόσοψη:  Σε συνδυασµό µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ένα κατάλληλο αστάρι για το τελικό στρώµα της πρόσοψης, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές, εφαρµόζεται πάνω στη στεγνή κόλλα. Για το τελικό στρώµα της πρόσοψης συνιστούµε διακοσµητικά κονιάµατα.

Πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση θερμοπρόσοψης

 1. Εξοικονόμηση ενέργειας (θέρμανσης-ψύξης) έως 60%
 2. Προστασία της εξωτερικής τοιχοποιίας από τη βροχή και την υγρασία
 3. Προστασία των δομικών στοιχείων των κτιρίων από τις θερμοκρασιακές μεταβολές και συμπυκνώσεις υδρατμών
 4. Βελτίωση της θερμικής άνεσης των κτιρίων, αύξηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων και εξάλειψη των θερμογεφυρών
 5. Τα έγχρωμα τελικά επιχρίσματα είναι αντιστατικά, αντιμυκητιακά δεν ρηγματώνουν, προσφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και επιφανειών, δίνοντας ελευθερία και ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της κατασκευής
 6. Χαμηλό κόστος συντήρησης (βαφή μετά τα 25 έτη)

Θερμοπροσόψεις & Θερμομονώσεις – Αίγιο, Πάτρα, Ακράτα, Αιγείρα, Καμάρες

Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ στο Αίγιο (εξυπηρετει και Πάτρα, Ανατολική και Δυτική Αιγιαλεια, Αίγιο, Αιγείρα , Ακράτα) εξειδικεύεται σε θερμοπροσόψεις & θερμομονώσεις, ιδανικές για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.