• Κορίνθου 126, Αίγιο, ΤΚ 25100
 • ΔΕΥ και ΣΑΒ:
  08:30 - 14:30
  ΤΡΙΤ - ΤΕΤ
  - ΠΕΜ - ΠΑΡ:
  08:30 - 16:30
24/7 Τηλέφωνο

6944377535

close

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Img

Η θερμομόνωση βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της ενέργειας (θερμικής) που νταλλάσσει το κτίριο μας με το περιβάλλον και ο ορθός τρόπος τοποθέτησης της είναι εξωτερικά, εκτός από περιπτώσεις που αυτό είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει όποτε και τοποθετείται εσωτερικά (ανεστραμμένη μόνωση). Η θερμομόνωση της ταράτσας μπορεί να γίνει με διάφορα θερμομονωτικά υλικά, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον  συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ( λ ). Όσο πιο χαμηλό είναι το λ τόσο καλύτερο είναι το θερμονωτικό υλικό. Η θερμική απόδοση στα μονωτικά υλικά εξαρτάται και από το πάχος τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος τόσο μεγαλύτερη θερμική αντίσταση προσφέρουν τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται. Τα κυριότερα υλικά είναι:

Εξηλασμένη πολυστερίνη
Διογκωμένη πολυστερίνη
Πετροβάμβακας
Υαλοβάμβακας
Ανακλαστικά φύλλα
Θερμομονωτικά πλακίδια

Γιατί να κάνω θερμομόνωση;

Για τη σύγκριση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με το συμβατικό τρόπο σοβατίσματος που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω παράμετροι που το κάνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικό:

 • Εξοικονομείτε επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια χάρη στη μονή τούβλινη δομή.
 • Διπλασιάζεται η θερμομονωτική αντίσταση των τοίχων.
 • Διπλασιάζεται κατ’ ελάχιστο ο χρόνος ζωής του κτιρίου και ελαττώνεται το κόστος συντήρησής του.
 • Βαθμονομείται υψηλά το κτίριο ως προς την ενεργειακή του σήμανση (βλ. ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων).

Κατά συνέπεια, γίνεται προφανές ότι η εξωτερική θερμομόνωση είναι μία πολύ πιο οικονομική λύση από ένα συμβατικό τρόπο δόμησης (δηλαδή με διπλή σειρά τούβλων και ενδιάμεσα τοποθετημένο το θερμομονωτικό υλικό). Αυτό το οικονομικό όφελος είναι, μάλιστα, αισθητό από την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμογής του συστήματος.

θερμομόνωση Κτιριων Αίγιο, Πάτρα

Η εταιρεία μας εκτός από τις προτάσεις για τη θερμομόνωση ταράτσας, αναλαμβάνει και την κατασκευή συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης, ώστε να επιτευχθεί η πλήρη ενεργειακή, θερμομονωτική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου σας.